Termékek - ADR zsák

1957-ben Genfben hozták létre a veszélyes áruk szállításából eredő kockázatok csökkentése érdekében a nemzetközi ADR megállapodást (Accord européen relatif au transport international des marchandieses Dangereuses par Route, azaz „A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás”). Ehhez csatlakozott Magyarország 1979-ben. Az ADR szabályai vonatkoznak mind, a veszélyes anyagokra, és azok használatából származó hulladékokra is. Az ADR, mint folyamatosan fejlődő és változó szabályozási rendszer nem csak a közvetlen szállításra, de a szállítás előkészítésére és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységre (csomagolásra, ideiglenes raktározásra) is kiterjed.
ADR zsákjainkat kiváló minőségben és különböző méretekben forgalmazzuk.

A veszélyes hulladékok fajtái

Minden olyan anyag és egyszer-használatos eszköz, amely az egészségügyi ellátás vagy kutatás (kísérlet) során az ellátott személy vagy a kísérleti állat testnedvével, váladékával, ürülékével érintkezett, illetve a kísérleti állat teteme, azaz

  • azok a használt éles, hegyes eszközök, amelyek szúrt vagy vágott sérülést okozhatnak, fertőző mikroorganizmusokkal szennyezettek vagy feltételezhetően szennyezettek (injekciós tűk, injekciós fecskendők tűvel, infúziós és transzfúziós szerelékek, vágó, szúró, éles eszközök, ampullák, tárgylemezek, egyéb eszközök)
  • vér és vérkészítmények, műtéti és más orvosi beavatkozások során visszamaradó, fel nem ismerhető emberi testrészek és szervmaradványok, váladékok, laboratóriumi és kórbonctani vizsgálati anyagok, illetve azok maradványai.
  • a fertőző egységek és elkülönítők összes hulladékára, továbbá a járványügyi szempontból különösen veszélyes és/vagy ellenálló mikroorganizmusokkal szennyezett vagy feltételezhetően szennyezett hulladékok. A vérrel, váladékkal szennyezett anyagok, kötszerek, rögzítések, egyszer használatos ruhanemű és lepedő, tampon, katéter, vizeletgyűjtő tasak, protézis, és egyéb hasonló betegellátási hulladékok. 
  • génsebészeti és mikrobiológiai hulladékok
  • elhasznált, eredetileg kábítószert tartalmazó tapaszok
  • citosztatikummal szennyezett anyagok és eszközök (ágynemű, ruhanemű, kötszer, kesztyű, vizeletgyűjtő tasak, infúziós üveg, infúziós tasak, egyéb eszközök)
  • infúziós üvegek, amennyiben gyógyszert is tartalmaztak
  • légszűrő berendezések mikrobiológiai szűrőbetétjei
  • kísérleti állatok tetemei, testrészei, azok trágyája és alomja

Nem tartoznak ebbe a csoportba a tűz-, és robbanásveszélyes, vagy azzal szennyezett hulladékok, valamint hajtógázos palackok.

 

Kapcsolódó termékek

Online katalógusok
Ajánlatkérés

GAZDASÁGOS ÁR

Közvetlenül a gyártótól olcsóbb

Környezetvédelem

Hogyan óvjuk környezetünket?

SZAKÉRTŐI GÁRDA

Hozzáértő munkatársak minden területen

Készítette: KARMA Interactive
Minden jog fenntartva