SZAKÉRTŐI GÁRDA

Csomagolás fogalma

A   csomagolás  a  kulturált  kereskedelem,  igényes ellátás lényeges eleme, amely szoros   egységet    képez  az  áruval.  Az  árukat  előállító  vállalatok  és  az  azokat forgalmazó vállalkozások egyik legfontosabb feladata annak a biztosítása, hogy az általuk   előállított   termékek   eredeti   használati   értéküket   lehetőleg  teljesen megőrizve,  a  keresletnek  megfelelő  minőségben  kerüljenek a kereskedelembe. Az  áruk minőségének a megőrzését, a felhasználókhoz való eljuttatását biztosítja a  csomagolás.  Az  életszínvonal  emelkedése  esetén  a fogyasztói igények az áru minőségével   szemben  folyamatosan  növekednek,  és  ez  magában  hordozza  a csomagolással   szembeni  minőségi  követelmények  emelkedését  is.  A  bőséges árukínálatból   fakadó  konkurencia  magas  mércét állít a csomagolással szemben. A  magas  minőségi  követelmények  tehát  egyaránt  vonatkoznak  az  árura  és   a csomagolásra   is.   A   csomagolás   csak   abban   az   esetben   tudja       betölteni minőségmegőrző  funkcióját,  ha  az  áru  tervezésével  egy  időben és vele szoros kapcsolatban történik a csomagolás környezettudatos tervezése is. A  csomagolásnak  nem  csupán  minőség-megőrzési funkciója van, hanem fontos szerepet játszik a szállítási, mozgatási, vagyonvédelmi és biztonsági szempontból is.

A csomagolás funkciói, feladatai

A  csomagolást  akkor  tekintjük  optimálisnak,  ha  a legkisebb költségráfordítással biztosítja az áruvédelmet, az áruforgalomra való alkalmasságot, eleget tesz  a  logisztikai  és  értékesítést  ösztönző  funkcióknak  vevőbarát jellegével. Elősegíti a felhasználást, és alkalmas a szükséges információk hordozására.

A jó csomagolás:

minőségvédő,
megfelel az egészségvédelmi szempontoknak,
alkalmas az elosztásra, a gépi árumozgatásra,
társadalmilag elfogadott módon újrahasznosítható vagy elhelyezhető, 
környezetkímélő,
gazdaságos,
a vásárlók számára biztosítja a termékazonosítást,
megteremti a piacon az áru imázsát,
problémamentesen kezelhető, vevőbarát.

A korszerű csomagolás tehát a következő követelményeket kell, hogy kielégítse:

áruvédelmi követelmények;
logisztikai követelmények;
marketing és reklám követelmények;
hatósági követelmények;
gazdasági követelmények;
környezetvédelmi követelmények.

A csomagolás áruvédelmi funkciói

A  termékeknek  értékcsökkenés  nélkül,  azaz  az előállított  minőségben és mennyiségben kell a vevő rendelkezésére állni. A teljes disztribúciós folyamat során a csomagolás segítségével kell óvni az árut a külső környezeti hatásoktól, a folyamat közbeni igénybevételektől, biztosítani a termék eredetiségét és mennyiségét,  egyben  védeni  a  környezetet  az  áru  esetleges  kedvezőtlen  károsító  hatásától. A  megfelelő,  biztonságos csomagoláson túl a környezet védelmét   szolgálják   a   nemzetközileg   egységes   áruvédelmi  jelölések,  amelyek   a   csomagoláson  jól  látható  helyen  hívják  fel  a  figyelmet  az  áru veszélyességére és helyes kezelésére. A  csomagolás  tervezésekor  figyelembe  kell  venni  az  árut érő várható hatásokat, az áru romlékonyságát, azaz belső tulajdonságait, az áru szállításának, tárolásának  módját  valamint  az  áru  veszélyességét.  Ezek figyelembevételével olyan csomagolási anyagokat és módokat kell választani, amelyek a külső tényezőket kizárják, ill. a termék anyagainak távozását is megakadályozzák. Ilyenek, pl.: a vákuumcsomagolások, a védőgázos csomagolások.

Az áruforgalomra való alkalmasság biztosítása

Az  előállított  áruk  az  esetek  döntő többségében nem a termelés helyén kerülnek felhasználására. Az előállított termékeket a leggazdaságosabb módon kell a vevőkhöz eljuttatni, továbbá raktározni, tárolni is szükséges egészen a végső felhasználásig. A csomagolásnak ezen idő alatt is biztosítania kell az áru minőségének a megőrzését. A csomagolást meghatározó, legfontosabb logisztikai tényezők, követelmények: a szállítási mód (pl. szárazföldi-, vízi-, vagy légi szállítás), szabványosított szállítási egység kialakítása, amely biztosítja a kedvező térkihasználást, és így az alacsony fuvarköltséget, korszerű szállítási és kezelési egység kialakíthatósága (egységrakomány képzés, konténeres szállítás, gépesithetőség), a szállítás során esetleges átrakás esetén a gyűjtőszállítmányok összeállítása, a rakodás alatti árukárosodások csökkentése, az egységek gyors, automatikusazonosíthatósága és felismerhetősége, a tárolás alatti minőségmegőrzés biztosítása. Összefoglalóan tehát megállapítható, hogy a logisztikai folyamat során is biztosítani kell az áru minőségének megőrzését és az áru kapcsolatos költségeinek kedvező nagyságát.

A csomagolás feladata tehát:

az áruforgalmi munkák megkönnyítése, ezek gépesíthetőségének biztosítása, valamint a gépesítés elősegítése, a raktározás alatti árukárosodások csökkentése, a tárolás alatti minőségmegőrzés biztosítása, a termék gyors automatikus azonosíthatóságának, felismerhetőségének biztosítása, az áruátvétel leegyszerűsítése.

Online katalógusok
Ajánlatkérés

GAZDASÁGOS ÁR

Közvetlenül a gyártótól olcsóbb

Környezetvédelem

Hogyan óvjuk környezetünket?

SZAKÉRTŐI GÁRDA

Hozzáértő munkatársak minden területen

Készítette: KARMA Interactive
Minden jog fenntartva